<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2505575356353583&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Smart belysning är den perfekta ingången till IIoT och Industri 4.0 för din byggnad

Av Aleksander Smeby 6. mar. 2020

Om du följer utvecklingen inom lager, logistik och industri har du förmodligen hört begreppen IIoT och Industri 4.0 tidigare. Men vad är det egentligen, och vilken roll spelar intelligent belysning?

Vi kan börja med att definiera Industri 4.0, eller “den fjärde industriella revolutionen” som det också kallas. Den första industriella revolutionen började som bekant med ångmaskinen. Sedan ändrades allt ännu en gång när elektricitet blev en självklarhet. På 50-talet började vi använda datorer. Nu befinner vi oss i en fjärde omvälvande fas, där intelligenta system erbjuder helt nya möjligheter. De som inte hänger med i utvecklingen riskerar att snabbt hamna på efterkälken i sina branscher.

Inom Industri 4.0 är IoT, eller Internet of Things, ett centralt begrepp som betyder att vi kopplar ihop olika system som till stor del kan tänka själva. Allt från belysning till produktionsutrustning kan kommunicera för att automatiskt anpassa sig till stundens och platsens behov, utan att en mänsklig mellanhand behövs.

För många kommersiella byggnader är belysning ett naturligt sätt att börja delta i denna fjärde industriella revolution.

Fem steg mot IIoT

IIoT (Industrial Internet of Things) kan delas upp i fem steg.

  1. Steg ett är själva objektet, till exempel en armatur.
  2. Steg två är att armaturen blir smart genom att en sensor som kan detektera omgivningen installeras.
  3. Därefter kommer steg tre, då armaturen ansluts till internet och kan kommunicera med ett styrsystem och andra objekt.
  4. I steg fyra kopplas flera olika objekt ihop till ett gemensamt system, som kan omfatta allt från belysning till produktionsutrustning till truckar.
  5. Det femte och sista steget är att koppla detta system till andra system. Det innebär att produktionssystem kan kommunicera med logistiksystem och så vidare – dvs. att alla typer av anläggningar och samhällssektorer kan kommunicera direkt med varandra.

Fem steg mot IIot

Skapa en digital kopia av din byggnad

Fördelen med att en så stor del av byggnaden och leveranskedjan finns online är att du bygger en digital kopia av alltihop. Allt från armaturer till stora och komplicerade produktionsapparater har digitala representanter online. Dessa uppdateras i realtid med information från sensorer, så att det alltid finns en exakt, digital kopia av den faktiska byggnaden.

Detta gör att du enkelt kan upptäcka avvikelser och även simulera hur små och stora förändringar skulle påverka helheten. Det ger dig en kontroll som inte går att få något annat sätt. Dessutom samlas stora mängder information in, som kan användas till att analysera ett lagers eller en industribyggnads faktiska effektivitet. Eftersom allt är sammankopplat undviks t.ex. siloproblem som uppstår därför att data från en del av produktionen inte beaktas av en annan.

Belysning – den perfekta porten till IIoT

För att inte tappa fotfästet i den våg av tekniska möjligheter som finns för lager och industribyggnader just nu är det bäst att motivera de förbättringar man väljer utifrån vilken faktisk avkastning de ger. Man måste heller inte göra allt på en gång.

Belysning är ofta det perfekta stället att börja på, eftersom det både är okomplicerat och ger enorma besparingar. Om du inte har bytt till LED ännu, minskar bara det dina belysningskostnader med 50 procent. Lägger du även till ett styrsystem kan du spara så mycket som 80–90 procent. Dessa besparingar kan i sig både motivera och användas till fortsatt investering i IoT.

Belysning är också ett väldigt bra sätt att komma i gång med IoT, eftersom tak i kommersiella byggnader har ett tydligt fågelperspektiv och relativt okomplicerad eltillförsel. Belysningssensorerna kan lätt plocka upp var, hur och när lagret faktiskt används. Det krävs inte heller särskilt mycket extraarbete för att utrusta ventilation och värmesystem med sensorer när du väl har börjat.

Det är på grund av detta som belysningsleverantörer så ofta leder IIoT-utvecklingen. Det är helt enkelt det mest naturliga sättet att börja på. Även om du inte vill installera styrsystem direkt bör du som minst kräva att den belysning du väljer ska ge dig möjligheten att göra det i framtiden. Du vill troligtvis inte behöva byta ut LED-lampor med över tio års hållbarhet efter bara några år.

Tema: IIoT og Industri 4.0