<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2505575356353583&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så här minskar du energikostnaderna på lagret med OSRAM:s styrsystem

Av Arnt Johansen 25. feb. 2020

Energisvinnet på nordiska lager är mycket stort. Vi på Light Efficient gör allt vi kan för att stoppa läckaget.

Använder ditt lager vanliga lysrör som antingen är av- eller påslagna? Då kan du spara mycket energi. Idag ska vi prata lite om hur styrsystem från OSRAM hjälper dig att minska energikostnaderna.

LED är en så effektiv teknik att du kan halvera ljuskostnaderna bara genom att byta ut de gamla glödlamporna eller rören. Nästa steg blir ofta att installera någon form av styrsystem som ser till att ström inte förbrukas i onödan.

Det enklaste formen av ljuskontroll

Den absolut enklaste formen av ljuskontroll får du genom att installera sensorer på befintliga lampor. Sensorerna släcker automatiskt lamporna med en "timer" när de inte har registrerat några rörelser på ett tag.

Det finns tre skäl till varför detta inte är den bästa metoden:

  1. Eftersom alla lampor tänds och släcks samtidigt kan du inte spara ström genom att bara använda några av dem baserat på hur folk rör sig i lagret.
  2. Icke-LED-baserade lampor kräver ett mycket högre underhåll när de tänds och släcks.
  3. Klassisk av/på-styrning via sensorer kan leda till irriterande ögonblick där du måste veva med armarna för att ljuset ska tändas om det inte har fångat upp att du fortfarande är där.

OSRAM:s styrsystem SiteWorx ger nya möjligheter

OSRAM är kända för att vara spjutspetstänkare inom ljus, och vi i Light Efficient föredrar deras styrsystem. Det kallas SiteWorx och är ett bra exempel på de möjligheter som IoT, eller Sakernas Internet, erbjuder.

Efter att du har satt sensorer på alla dina belysningsarmaturer kan styrsystemet styra varje lampa individuellt. Vanligtvis kombinerar du flera stycken i samma zon via ett mycket lättanvänt program på datorn. Här väljer du helt enkelt lamporna från en digital karta över lagerbyggnaden, och kan justera styrkan upp och ner via reglage.

Det är naturligtvis inte något du måste göra aktivt, men du ställer själv in vad styrkan ska vara för olika situationer, så att systemet kan styra det på egen hand.

Du kan till exempel låta en lagergång lysas upp när den används, medan de oanvända förblir dämpade. Ljuset kan faktiskt följa med dit de anställda går, medan det sakta tonar ned till 70 procent i närheten, och kanske till 20 procent i de delar av lokalen där ingen befinner sig. Allt sker gradvis, så att det inte blir störande – i själva verket registreras det knappt av blotta ögat.

Se hur progressiv nedtoning från OSRAM fungerar:

 

Smarta sensorer ger dig värdefull kunskap

Genom att koppla lamporna till ett styrsystem gör du enorma energibesparingar. Men det är inte allt. SiteWorx är specialanpassat till lager, industrilokaler och transporthallar, som ofta har andra stora källor till energisvinn.

Genom att utnyttja sensorerna, som ändå används, kan du samla in realtidsinformation om var och när lagret faktiskt är bemannat. Om det till exempel visar sig att delar av lagret endast är bemannat 1,5 procent av tiden, kan du sänka temperaturen och ljuset i den änden.

Styrsystem från OSRAM

 

De lageransvariga vi pratar med får ofta en liten aha-upplevelse när de ser lagrets faktiska användningsmönster – som de trodde att de hade full koll på. Med sensorer behöver du inte förlita dig på din magkänsla utan kan luta dig mot faktiska data.

Sensorer kan också installeras på maskiner eller truckar. Då märker du direkt om en maskin drar mer ström än den borde, eller om en truck slutar ladda under natten. På så vis undviker du att börja nästa morgon med en obehaglig överraskning, som kan få stora konsekvenser för verksamheten.

Om du oroar dig över att driften är dyrare än nödvändigt, och samtidigt vill ge dina anställda en bättre arbetsmiljö, är SiteWorx ett naturligt val.

Tema: Styrsystem